Comfoor verbindt zich aan bind!

28-11-2016

Comfoor is een Doetinchems bedrijf dat sinds 1985 producten en diensten op het gebied van gehoorverbetering en – bescherming levert.
Een van de kernwaarden van Comfoor is maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit uit zich onder meer door de samenwerking die het bedrijf heeft met initiatiefnemer van bind!, Laborijn. Ook geeft het bedrijf voorrang aan een deel van haar doelgroep, mensen met een gehoorbeperking.

 

Comfoor vertelt over de motivatie erachter: "We vinden dat iedereen recht heeft op fijn werk. Mensen met een gehoorbeperking krijgen bij ons bijvoorbeeld voorrang in sollicitatieprocedures. Ons medewerkersbestand bestaat momenteel voor 20% uit mensen met een gehoorbeperking."

 

Ook nu toont Comfoor wederom haar affiniteit met maatschappelijk verantwoord ondernemen door zich aan te sluiten bij bind!
We zijn trots dat dit mooie bedrijf zich aan bind! wil verbinden.

 

 

Terug