bind! in het nieuws

20-03-2017

Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie die zich voor haar leden richt op kennisontwikkeling, dienstverlening en belangenbehartiging. De leden van Cedris bieden, in opdracht van rijk en gemeenten en in samenwerking met het bedrijfsleven, werk voor mensen met een beperking.
De ontwikkeling en de uitvoering van wet -en regelgeving rondom de Wet Sociale werkvoorziening, de Participatiewet en de Baanafspraak worden door Cedris nauwgezet gevolgd. Om de uitvoering van de Participatiewet vorm te geven zijn sectorplannen opgesteld, plannen die moeten zorgen voor een extra impuls om als SW-bedrijven in de regio samen te werken. bind! is een platform dat hier uit voortgekomen is.
Cedris vindt bind! een mooi voorbeeld van een 'best practice' en besteedde er aandacht aan in een video.

Bekijk de video hier.

 

  

 

Met het indienen van een zogenoemd sectorplan bij Cedris maken alle SW-bedrijven in de 35 arbeidsmarktregio's aanspraak op deze sectorgelden.

Terug