Nieuwe partner: Philadelphia

14-02-2018

"Philadelphia Werk & Begeleiding maakt onderdeel uit van Philadelphia Zorg. We ondersteunen klanten die begeleiding nodig hebben bij werk, zelfstandig wonen of hun gezin. Ook bieden we verschillende vormen van dagbesteding in onder meer Doetinchem, Hengelo en Doesburg", vertelt regiomanager Jeroen Fiechter.
"Om participatie te bevorderen werken we met twee concepten: Mijn Netwerk en Mijn Werk. Mijn Netwerk biedt de mogelijkheid om in te spelen op de individuele behoeften van de burger. We bieden de ondersteuning modulair aan; op meerdere momenten en plaatsen en beter aangesloten bij het persoonlijk netwerk van de burger. Mijn Werk stimuleert klanten om zo ver mogelijk door te stromen op de participatieladder."

 

Hoe komt het maatschappelijk verantwoord ondernemen bij jullie tot uiting?

"Als maatschappelijk verantwoorde onderneming werken we vanuit de kernbegrippen people, planet en prosperity. Zo vinden we aansluiting bij organisaties en bedrijven die zorg en aandacht willen geven aan mensen met een beperking. We leveren een actieve bijdrage aan bijvoorbeeld de Week van Zorg en Welzijn en NLdoet, bemiddelen we prokkelstages en organiseren we leveranciersdagen.

Onze leveranciers kunnen veel meer voor ons en voor elkaar betekenen dan ze nu doen. Ons initiatief tot andere vormen van samenwerking resulteert bijvoorbeeld in werk- of stageplekken voor onze cliënten. Onze samenwerking met MEE Nederland en SBS resulteerde in de goed bekeken serie "Kitchen Impossible", gaf verschillende cliënten een opstap naar een betaalde baan en droeg bij aan de positieve beeldvorming over mensen met een beperking."

 

Wat maakt dat jullie partner zijn geworden van bind!?
"Wij stimuleren onze klanten om zo ver mogelijk door te stromen op de participatieladder. Zo veel mogelijk onderdeel zijn van de samenleving. Daar draait onze begeleiding om en de manier waarop we als organisatie werken. Daarbij kijken we over onze eigen organisatiegrenzen heen en zoeken waar nodig samenwerking met andere organisaties en instellingen. We hopen via het netwerk van bind! de participatie van kwetsbare burgers te vergroten."

 

Welke bijdrage denk je te kunnen leveren aan het platform?
"
We willen graag actief ons netwerk via het platform delen en verrijken en waar mogelijk expertise en ervaringen uitwisselen."

 

Terug