Startevenement bind!

09-05-2016

Nu tien organisaties zich als founder hebben aangesloten, lanceren we bind! Tijdens een voor de gloednieuwe founders georganiseerde bijeenkomst zullen de initiatiefnemers vanuit Laborijn, Hameland en Sociale Dienst Oost Achterhoek een stapje naar achter doen. Het is immers nadrukkelijk de bedoeling dat het bedrijfsleven leidend wordt bij de activiteiten die bind! in de nabije toekomst zal ontplooien. In het najaar organiseert bind! haar eerste MVO evenement voor de regio Achterhoek. Daarover later meer!