Platform bind! beëindigt haar activiteiten

We dragen het stokje over aan
WSP Achterhoek &
VNO-NCW Achterhoek

OPEN PLATFORM

We zijn een open en kosteloos platform dat inclusief ondernemen in de Achterhoek bevordert door partijen bijeen te brengen, kennis te delen en praktijkervaringen uit te wisselen.

BREDE VERBINDING

We verbinden inclusieve werkgevers, nog-niet inclusieve werkgevers, begeleidende instanties, overheden en onderwijsinstellingen over de hele Achterhoek

STRATEGISCHE PARTNERS

We werken samen met ‘Unieke Achterhoekers aan het Werk’ en VNO-NCW Achterhoek. Hun leden worden uitgenodigd voor bind!-bijeenkomsten en ontvangen onze nieuwsbrieven.

Hét platform voor inclusief ondernemen in de Achterhoek

Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van eigentijdse organisaties. Goede mensen vinden en binden is voor iedere organisatie van levens­belang. Nu en in de toekomst. Toch blijft veel talent onbenut, vooral van mensen die naast hun talenten een beperking hebben.
Veel werkgevers zijn zoekende hoe zij mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt in hun organisatie kunnen integreren.

Andere werkgevers hebben juist al veel positieve ervaringen met ‘inclusie’ en kunnen collega-ondernemers inspireren en helpen. Daarnaast bestaan veel organisaties die mensen naar werk begeleiden. Al deze partijen brengen we bij elkaar. We organiseren bijeenkomsten, delen kennis en ervaringen en streven gezamenlijk naar meer en betere inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op naar de regio van de 1.000 goede voorbeelden!