Ambassadeurs

Een groep van maximaal 20 organisaties fungeert als afzender of ambassadeur van platform bind!. Zij promoten het platform, stellen hun expertise beschikbaar en delen hun ervaringen over inclusie. Ook dragen zij jaarlijks 1500 euro bij aan het platform, waarmee bind! haar activiteiten kan bekostigen.

De ambassadeurs van bind! bepalen samen met het bestuur de jaaragenda met bijeenkomsten en inhoudelijke thema’s. We zorgen voor duidelijke zichtbaarheid van de ambassadeurs in online en offline uitingen van bind!. Ambassadeurs krijgen als eerste de gelegenheid om bijeenkomsten bij hen ‘in huis’ te organiseren. De volgende organisaties zijn ambassadeur van bind!:

Asito is een duurzaam schoonmaakbedrijf met 50 vestigingen door heel Nederland en 10.000 medewerkers.

De Groenmakers is volledig gespecialiseerd in groenonderhoud van uiteenlopende buitenruimtes. Vanuit Doetinchem verzorgen zij het park-, terrein- en grasonderhoud voor een breed scala aan klanten.

Elver is er voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders, familie en voor verwijzers en medisch specialisten. Bij Elver draait alles om hun unieke verhaal. Elk verhaal leidt tot zorg op maat.

Estinea ondersteunt mensen met een beperking in de Achterhoek en Twente. Daarbij werken ze vanuit de overtuiging dat iedereen – met steun van anderen – mee kan doen in de samenleving.

Het Graafschap College is een groot regionaal opleidingencentrum (roc) voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Mainfreight is een wereldwijde logistiek dienstverlener met regionale betrokkenheid.

Philadelphia is een landelijke zorginstelling die mensen met een verstandelijke beperking begeleidt en wil dat hun cliënten mede dankzij het werk dat zij doen gelukkig kunnen zijn.

Rabobank Graafschap maakt onderdeel uit van de Rabobank Groep, een internationale financiële dienstverlener met haar wortels in Nederland.

SB Post verzorgt voor verschillende bedrijven, verenigingen, instellingen en gemeentes de verzending van binnenlandse post, buitenlandse post, mailingen, aangetekende stukken en pakketten.

Stolwijk Kelderman is een kennisorganisatie met ruime ervaring in het uitvoeren van samenstel-, controle- en beoordelingsopdrachten voor uiteenlopende organisaties.

Ubbink werkt aan oplossingen voor energie efficiency en een gezond binnenklimaat voor gebouwen, met de klant als uitgangspunt.

Zozijn is een zorgorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking, mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en kinderen & jongeren met een ontwikkelingsprobleem ondersteunt.