Coffee Fresh opnieuw trede 3 van Prestatieladder Sociaal Ondernemen

Coffee Fresh, met hoofdkantoor in Drempt en bijna 100 jaar historie als Achterhoeks familiebedrijf, heeft dit voorjaar opnieuw de hoogste trede 3 behaald op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). Al jaren werken er bij Coffee Fresh mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. De organisatie had deze mensen niet in dienst omdat een opdrachtgever daarom vroeg, maar omdat de organisatie oprecht gelooft in gelijke kansen en een inclusief personeelsbestand. Met gepaste begeleiding en de nodige aanpassingen doet Coffee Fresh er alles aan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een deel uit te laten maken van haar bedrijfsprocessen. Lees hier meer over Coffee Fresh en haar PSO-certificering. Al ruime tijd geleden is Coffee Fresh ambassadeur van ‘Unieke Achterhoekers aan het werk’ en geeft zij het goede voorbeeld als inclusieve werkgever!

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. PSO-certificering wordt steeds vaker gevraagd bij aanbestedingstrajecten.

Kennisbank/toolkit

Social return waardering volgens bouwblokken:
http://www.socialreturningelderland.nl/images/bouwblokken-2019.pdf

HARRIE-training interne jobcoaching:
https://www.ikbenharrie.nl

Op naar de 100.000 banen:
https://www.opnaarde100000.nl