‘De bedrijven zelf zijn vaak de afstand tot de arbeidsmarkt’

Na zijn studie Economie en een korte periode in de financiële sector kwam Rolf Schrama er al snel achter dat het werken met cijfers hem niet genoeg voldoening gaf. Zijn zeer zeldzame vorm van dwerggroei en liefde voor het zeilen maakte dat hij het roer omgooide en Paralympisch zeiler werd. Hij schopte het ver en werd in Rio zevende op de Paralympische spelen. Vandaag de dag is hij veelgevraagd spreker persoonlijk leiderschap en Diversiteit en Inclusie. Daarnaast werkt hij sinds 2019 weer in de financiële sector, nu bij Van Lanschot Kempen in de rol van is Adviseur Diversiteit en Inclusie. Met Platform Bind! deelt Rolf graag wat meer over zijn visie en aanpak op het gebied van diversiteit en inclusie.

Rolf: “Het is mijn taak om binnen onze organisatie op de juiste positie hbo/wo-mensen met een arbeidsbeperking aan boord te krijgen. We vinden het belangrijk dat onze organisatie een goede afspiegeling van de samenleving is. Diversiteit draagt bij aan een bredere blik vanuit onze organisatie. Hoe diverser onze teams zijn, des te breder de denkrichtingen en daarmee de oplossingen. Waarmee we onze klant een optimale dienstverlening kunnen bieden. Ook zij zijn immers ook niet allemaal hetzelfde.”

Steeds meer verschillend pluimage
Rolf vertelt dat het actief inzetten op meer diversiteit álle collega’s iets brengt. “Het was al een prachtig bedrijf maar je merkt dat het nog leuker wordt om voor te werken. Je ziet steeds meer mensen van verschillend pluimage. Het beeld van de ‘witte mannen in pak’ van de Zuidas verandert echt. Dat is fijn voor iedereen. Vroeg moest je ‘passen’. Nu mág je anders zijn.”

Als je op de juiste plek zit, valt je beperking weg
Hij vervolgt: “We kijken nu veel meer naar wat je als individu kunt toevoegen. Vacatures stellen vaak zoveel eisen dat de bedrijven zelf de afstand tot de arbeidsmarkt zijn. Wij kijken nu veel meer naar ‘wat is jouw talent en welke vaardigheden en capaciteiten heb jij ons te bieden?’ Wij vinden het belangrijk dat er ook ruimte is om te zeggen dat je iets niet kunt; om kwetsbaar te zijn. Kijk, eigenlijk is het heel simpel; als je open bent over je beperking, blijft je talent over. En tegelijkertijd geldt ook: als je op de juiste plek zit, valt je beperking weg. Maar je moet wel op zoek gaan naar dié juiste plek. En dat kost moeite.”

Deuren nadrukkelijk openen
“Ook van ons als organisatie vraagt dat veel tijd en inzet. En we moeten heel bewust en nadrukkelijk de deuren op dit gebied open zetten. Want we merken ook dat mensen met een extra begeleidingsbehoefte niet zo snel bij ons als kennisintensieve organisatie solliciteren. We zijn dan ook nauw verbonden met diverse initiatieven en samenwerkingsverbanden zoals Onbeperkt aan de Slag waar we regelmatig met andere organisaties zoals Brunel, Arcadis, Vodafone, Rijksoverheid en ABN AMRO deelnemen aan hbo/wo Meet&Greets. Maar ook hebben we veel contact met bijvoorbeeld Ctalents, voor mensen met een auditieve of visuele beperking, en met Studeren en werken op maat die Young Professionals met een arbeidsbeperking helpt bij het vinden van een volwaardige functie.”

De beste plek
“Daarnaast heb ik zelf ook veel rechtstreeks contact met andere bedrijven en organisaties die ook allemaal vanuit dit oogpunt op zoek zijn naar talenten op hbo/wo-gebied. Je merkt dat iedereen de kandidaten de beste plek gunt. Natuurlijk is het mijn doel om iemand voor Van Lanschot Kempen langdurig in dienst te nemen. Hiervoor hebben we het Ability Program van waaruit de werknemer en ik samen op zoek gaan naar dé plek in de organisatie waar hij of zij zijn of haar talent optimaal kan benutten. Daarbij fungeer ik echt als een spin in het web en vraagbaak voor zowel werknemer als manager. Na verloop van tijd – wanneer de juiste plek is gevonden – stroomt hij of zij vanuit het Ability Program door naar de betreffende afdeling. Een enkele keer gebeurt het dat een persoon en zijn of haar talenten ergens anders beter op z’n plek zijn. Als het dan onverhoopt niet slaagt, zijn we als organisatie in ieder geval een hele mooie springplank geweest op weg naar een andere baan.”


Meer weten? Bekijk dan eens de webpagina van Van Lanschot Kempen over Inclusie & Diversiteit of op rolfschrama.com.

Kennisbank/toolkit

Social return waardering volgens bouwblokken:
http://www.socialreturningelderland.nl/images/bouwblokken-2019.pdf

HARRIE-training interne jobcoaching:
https://www.ikbenharrie.nl

Op naar de 100.000 banen:
https://www.opnaarde100000.nl