Uitnodiging: digitale sessie over de Transitieroute

Bent u een werkgever en wilt u graag een gemotiveerde stagiair(e) in uw organisatie, inclusief goede begeleiding vanuit de onderwijsinstelling? Dat kan, én tegelijkertijd versterkt u uw inclusief ondernemerschap! Doe mee aan de online sessie op donderdag 25 maart van 15.30-17.00 uur en we leggen u uit hoe we u, middels het project Transitieroute, van dienst kunnen zijn!

In vier regio’s in Nederland, waaronder de Achterhoek, draaien pilots waarbij MBO-studenten en ondernemers extra begeleiding krijgen rondom stages. Het betreft studenten voor wie leren en werken om welke reden dan ook net even iets minder gemakkelijk gaat. Juist deze groep kan wat extra hulp gebruiken bij het vinden en uitvoeren van een goede stage.

De Transitieroute is erop gericht om studenten/leerlingen met een beperking te ondersteunen en begeleiden in de overgang van studie naar werk, via stages. Veel Achterhoekse partijen werken hierin samen, waaronder onderwijs, UWV, sociale diensten, gemeenten, VNO-NCW en bind!

Een begeleidingstraject van een student/leerling begint in de eindstage en loopt door tot in het eerste jaar na het verlaten van de school. Daarbij wordt gekeken welke begeleiding een student nodig heeft om een duurzame plek op de arbeidsmarkt te verwerven. Dat kan variëren van licht (consultatie en advies) tot zwaar (aangepaste stage en jobcoaching).

In de kennissessie informeren we werkgevers over de transitieroute, beschikbare kandidaten en hun talenten, ondersteuning van werkgever en kandidaat vanuit de begeleidende instanties én over de financiële regelingen. Meer informatie over de transitieroute Achterhoek: https://werkt.graafschapcollege.nl/graafschap-college-werkt-03-2019/het-werk-van/

Aanmelden voor de online bijeenkomst op 25 maart kan hier.

 

Kennisbank/toolkit

Social return waardering volgens bouwblokken:
http://www.socialreturningelderland.nl/images/bouwblokken-2019.pdf

HARRIE-training interne jobcoaching:
https://www.ikbenharrie.nl

Op naar de 100.000 banen:
https://www.opnaarde100000.nl