Handzame tool: Bouwblokkenmodel voor SROI-waarde

SROI oftewel Social Return on Investment is een werkwijze die meet welke (extra) sociale en maatschappelijke waarde geleverd wordt. SROI-eisen maken vaak onderdeel uit van een aanbestedingstraject. Concreet houdt dit in dat een bepaald percentage van de opdrachtsom geïnvesteerd dient te worden in het bieden van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar hoe weet en meet je nu de waarde van je inspanningen op dit vlak? Het Bouwblokkenmodel geeft je snel en duidelijk inzicht.

Bij een aanbestedingstraject moet vaak een bepaald percentage van de opdrachtsom (bijvoorbeeld minimaal 5%) geïnvesteerd worden in het bieden van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zijn er bedrijven die voor zichzelf SROI-eisen stellen, bijvoorbeeld wanneer maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staat.

Invulling
Op hoofdlijnen kun je op drie manieren invulling geven aan de SROI-eisen: met arbeidsparticipatie (zoals een werkervaringsplek), met sociale inkoop (zoals bijvoorbeeld het afnemen van diensten bij een sociale werkvoorziening) en met maatschappelijke activiteiten (zoals het bezoek van scholieren of het geven van gastcolleges).

Uniform model als handvat
Het Bouwblokkenmodel van het WerkgeversServicepunt Achterhoek en Arbeidsmarktregio Achterhoek biedt regionale ondernemers een handzame tool die snel inzicht geeft in de SROI-waarde van deze verschillende manieren van invulling. Daarmee is het een handig instrument bij aanbestedingstrajecten; zowel bij het verkennen van de best passende invulling als ook voor het bepalen van de bijbehorende waarde en hoe deze waarde mee te tellen in de aanbesteding. Het Bouwblokkenmodel is op zo’n manier opgesteld en afgestemd dat deze overeenkomt met die van andere regio’s in Nederland.

Meer weten?
Wil je meer weten over het Bouwblokkenmodel en/of SROI? Neem dan contact op met Marrit Heuzinkveld van WerkgeversServicepunt Achterhoek, info@wspachterhoek.nl of 06 46398697.

Download hier: Het Bouwblokkenmodel van WerkgeversServicepunt Achterhoek en Arbeidsmarktregio Achterhoek

 

Kennisbank/toolkit

Social return waardering volgens bouwblokken:
http://www.socialreturningelderland.nl/images/bouwblokken-2019.pdf

HARRIE-training interne jobcoaching:
https://www.ikbenharrie.nl

Op naar de 100.000 banen:
https://www.opnaarde100000.nl