Laborijn en Fijnder lanceren werkgeverspilot

Durven werkgevers in de Achterhoek de competenties van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt centraal te zetten en een passende werkplek voor hen te creëren? Met de pilot ‘Omkijken naar de arbeidsmarkt’ dagen Fijnder en Laborijn werkgevers uit om anders te kijken en op zoek te gaan naar wat wél passend is.

Omdat de reguliere aanpak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen niet voor iedereen werkt, draaien Fijnder en Laborijn het om: deze pilot -die in maart startte en loopt tot december- daagt werkgevers uit om anders te kijken en te denken. Door de talenten en kwaliteiten van een persoon voorop te zetten en binnen het bedrijf of de organisatie voor deze personen een plek op maat te creëren.

Deelnemende werkgevers kunnen hiervoor vanuit de pilot een budget van €3.000 krijgen. Daarbij gaat men een dienstverband van (minimaal) 7 maanden met deze nieuwe medewerkers aan. Laborijn en Fijnder ondersteunen de werkgevers die meedoen in deze pilot bij het vinden van de juiste mensen met passende talenten en competenties en coachen zowel werkgever als nieuwe medewerker(s).

Meer weten? Ga naar Fijnder en Laborijn.

Kennisbank/toolkit

Social return waardering volgens bouwblokken:
http://www.socialreturningelderland.nl/images/bouwblokken-2019.pdf

HARRIE-training interne jobcoaching:
https://www.ikbenharrie.nl

Op naar de 100.000 banen:
https://www.opnaarde100000.nl