Overheid neemt maatregelen om inclusie te bevorderen

Mensen met een arbeidsbeperking verkiezen soms ongewenst de zekerheid van een uitkering boven de onzekerheid van een baan met salaris. Gekeken is hoe de drempels voor acceptatie van betaald werk weggenomen kunnen worden en hoe de overgangen tussen dagbesteding, beschut werk, banenafspraak en een reguliere baan versoepeld kunnen worden, ook in de weg terug als het even tegen zit. Daartoe is het Ministerie van SZW het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’ gestart.

Het kabinet zet samen met werkgevers, gemeenten en uitvoerders op vier punten stappen voor verbeteringen bij werken met een arbeidsbeperking:

  1. Regels worden eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden
  2. (meer) Werken wordt aantrekkelijker
  3. Werkgevers en werkzoekenden kunnen elkaar makkelijker vinden
  4. Duurzaam werk wordt gestimuleerd

Voor de werkzoekenden zijn vier sporen met acties geformuleerd:

  1. mensen moeten makkelijker vanuit de uitkering kunnen gaan werken en weer terug kunnen vallen als het werken toch (even) niet lukt;
  2. beter inzicht in financiële gevolgen van aan het werk gaan;
  3. meedoen op de best passende plek;
  4. continuïteit in begeleiding en meer integrale ondersteuning.

Lees hier meer informatie over ‘Simpel switchen in de participatieketen’

Kennisbank/toolkit

Social return waardering volgens bouwblokken:
http://www.socialreturningelderland.nl/images/bouwblokken-2019.pdf

HARRIE-training interne jobcoaching:
https://www.ikbenharrie.nl

Op naar de 100.000 banen:
https://www.opnaarde100000.nl