Prinsjesdag: Nieuwe begroting biedt kansen

De op Prinsjesdag gepresenteerde begroting van de ministeries Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Armoede, Participatie en Pensioenen biedt kansen. Voor mensen die nog niet meedoen op de arbeidsmarkt. En voor werkgevers die bereid zijn om mensen in een kwetsbare positie in dienst te nemen. Het achterliggende doel? De komende jaren meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleiden.

Een voorstel voor nieuwe wet- en regelgeving moet het voor werkgevers eenvoudiger maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. Enkele onderdelen van het voorstel zijn: het kunnen aanvragen van hulp op maat voor de werknemer, het mogelijk maken dat inkomen uit deeltijdwerk niet meer volledig afgaat van de bijstandsuitkering van de werknemer die met loonkostensubsidie werkt en tot slot het simpeler maken van de administratie bij ziekmeldingen. Dit wetvoorstel zou 1 januari 2023 in werking moeten gaan.

Extra aanmoedigingsbudget Banenafspraak
In de wet banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking is opgenomen dat er 125.000 banen bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking bij zouden moeten komen. Werkgevers stelden zich garant voor 100.000 extra banen (te bereiken eind 2025), overheidswerkgevers op hun beurt voor 25.000 extra banen (te bereiken eind 2023). Deze doelstelling vanuit de banenafspraak wordt, mede door de coronacrisis, niet door alle sectoren gehaald. Daarom heeft het kabinet €36 miljoen vrijgemaakt ter aanmoediging van de banenafspraak.

Participatiewet eenvoudiger
Daarnaast wil het kabinet toewerken naar een Participatiewet die eenvoudiger is, een toereikend bestaansminimum biedt en mensen passende ondersteuning biedt om mee te doen in de samenleving: ‘Een wet met rechten en verplichtingen die zinvol en begrijpelijk zijn.’

Wijzigingen loonkostenvoordeel
Tot slot worden, als alles doorgaat, twee wijzigingen aangebracht in het loonkostenvoordeel (LKV) Banenafspraak. Ten eerste komt dit structureel beschikbaar in plaats van maximaal drie jaar na in dienst treden. Daarnaast kunnen werkgevers het LKV toepassen voor alle werknemers die ze in dienst hebben en niet alleen voor de werknemers die onlangs in dienst zijn getreden. Ook wordt de doelgroepverklaring afgeschaft.

Meer weten? Ga naar het artikel op opnaarde25000.nl of direct naar de begroting van SWZ.

Kennisbank/toolkit

Social return waardering volgens bouwblokken:
http://www.socialreturningelderland.nl/images/bouwblokken-2019.pdf

HARRIE-training interne jobcoaching:
https://www.ikbenharrie.nl

Op naar de 100.000 banen:
https://www.opnaarde100000.nl